Orlík 11 – je klasický spodně kvašený ležák českého typu. Sortiment se snažíme dále rozšiřovat jak o další spodně kvašená piva, tak i o svrchně kvašená piva a různé speciály.